[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ประวัติพระครูสุคันธสีลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัด
โดย : admin
เข้าชม : 4488
อังคาร ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ประวัติเจ้าอาวาส
พระครูสุคันธสีลวัฒน์ อายุ ๓๔ พรรษา ๑๕ วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก พธ.บ.วัดหันทราย ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปัจจุปันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหันทราย

สถานะเดิม
ชื่อ นายศักดิ์ชัย นามสกุล ถาวรศีล เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๒ ตรงกับวันจันทร์ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะเมีย ณ บ้านหันทราย เลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว บิดา นายสมบุญ ถาวรศีล มารดา นางสายกวย ใจประเสริฐ อยู่บ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ ๒ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

อุปสมบท
อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดหันทราย ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็น พระอุปัชฌาย์

วิทยฐานะ
๑.พ.ศ.๒๕๓๕ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านหันทราย ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว
๒.พ.ศ.๒๕๔๖ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ศูนย์บริการศึกษานอก โรงเรียนเขตภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

๓.พ.ศ.๒๕๕๔ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔.พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์-พัดยศ แด่ พระครูสุคันธสีลวัฒน์
๕.พ.ศ.๒๕๕๕ สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๖.พ.ศ.๒๕๕๘ สำเร็จ ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

๗.งานชำนาญการ งานด้านหนังสือ และงานพัฒนา

งานปกครอง
๑.พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหันทราย
๒.พ.ศ.๒๕๕๒ มีพระจำพรรษาจำนวน ๖ รูป
๓.พ.ศ.๒๕๕๓ มีพระจำพรรษาจำนวน ๑๐ รูป
๔.พ.ศ.๒๕๕๔ มีพระจำพรรษาจำนวน ๑๒ รูป

๕.พ.ศ.๒๕๕๕ มีพระจำพรรษาจำนวน ๑๒ รูป
๖.พ.ศ.๒๕๕๖ มีพระจำพรรษาจำนวน ๙ รูป
๗.มีการลงโบสถสังฆกรรม(สวดพระปาฏิโมกข์)ทุกกึ่งเดือน
๘.มีการไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น และเจริญภาวนาตลอดทั้งปี
๙.มีการเชิญชวนประชาชนมาร่วมไหว้พระทำวัตรสวดมนต์ ช่วงเย็นของวันพระตลอดทั้งปี
๑๐.มีระเบียบการปกครองของวัดหันทรายดังนี้

    (๑.) ต้องทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นทุกวัน เว้นแต่มีกิจทำเป็น หรือ อาพาธ
    (๒.) ต้องบิณฑบาตทุกวัน เว้นแต่มีกิจจำเป็น หรือ อาพาธ
    (๓.) ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด อาวาส,วิหาร,ลานเจดีย์และเสนาสนะต่างๆภายในวัด
    (๔.) ต้องช่วยกันดูแลทรัพย์สินสิ่งของภายในวัด
    (๕.) ต้องให้เกียรติเพื่อนภิกษุด้วยกัน และให้ความเคารพเชื่อฟังโอวาทของเจ้าอาวาสและพระเถระ
    (๖.) ในวันพระหรือวันที่มีงานบนศาลาต้องห่มให้เป็นปริมณฑล (ห่มดอง-รัดอก) ขึ้นศาลาพร้อมกันและฉันเช้า-ฉันเพล โดยพร้อมเพรียงกัน
    (๗.) ต้องช่วยกันทำกิจที่เกิดขึ้นในวัดโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อความสามัคคีของหมู่คณะ
    (๘.) เมื่อมีกิจออกนอกวัดต้องบอกลาทั้งไปและกลับทุกครั้ง
    (๙.) เมื่อมีพระเถระเข้ามาในวัดต้องให้การต้อนรับปฏิสันถาร
    (๑๐.) พระอาคันตุกะมาพักได้ไม่เกิน ๓ วัน
    (๑๑.) ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
๙.ไม่มีอธิกรณ์ใดๆในวัด

งานศึกษา
๑.พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นครูพระสอนธรรมในโรงเรียน
๒.พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหันทราย ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว
๓.พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นกรรมการคุมห้องสอบนักธรรมสนามหลวง
๔.มีวิธีการส่งเสริมด้านการศึกษา ดังนี้
    (๑.) ชี้แจงให้พระภิกษุ สามเณรเห็นความสำคัญของการศึกษาพระธรรมวินัย
    (๒.) มอบรางวัลให้พระภิกษุ สามเณรที่สอบนักธรรมได้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาพระธรรมวินัย
    (๓.) จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่พระภิกษุ สามเณรตามสมควร
    (๔.) จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ที่เรียนธรรมศึกษาได้

งานเผยแพร่
๑.พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรพิเศษ อบรมนักเรียนเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม ในตำบลหันทราย
๒.พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ออกปฏิบัติงานพระธรรมทูตตามโรงเรียนต่างๆ เขตอำเภออรัญประเทศ ของคณะสงฆ์ อำเภออรัญประเทศ ของคณะสงฆ์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
๓.พ.ศ.๒๕๕๑ ได้ร่วมปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์ อำเภออรัญประเทศ ณ วัดเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
๔.พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นพระธรรมทูตสายที่ ๑๓ และพระเผยแพร่ ประจำอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
๕.ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มีการทำบุญตักบาตร จุดเทียนชัยถวายพระพร มีผู้นำชุมชนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ ๕๐-๑๐๐ คน
๖.ได้จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา มีการทำบุญตักบาตร ฟังธรรม สวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตภาวนา และเวียนเทียน มีผู้นำและประชาชนมาร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง ๕๐-๑๐๐ คน
๗.ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติ บวขเณรขัมมะจาริณี จำนวน ๕ วันมีผู้เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน ๕๒ คน
๘.มีการอบรมพระภิกษุ สามเณร หลังจากทำวัตรเช้า-เย็นเสร็จ โดยเน้นให้พระภิกษุ สามเณร ได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตของพระธรรมวินัยอย่างเครงครัด
๙.มีการอบรมศีลธรรมแก่ประชาขนให้ปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธเป็นประจำ
๑๐.มีผู้มารักษาอุโบสถศีลในวันพระช่วงเข้าพรรษา วันธรรมสวนะประมาณ ๓๕ คน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      ศีล 5 ข้อ 31/พ.ค./2562
      การประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วม 23/ส.ค./2561
      งานกฐินสามัคคีวัดหันทราย 7/พ.ย./2560
      ประวัติพระครูสุคันธสีลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัด 8/ต.ค./2556

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wathansai150@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป