[ king02 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นัฐดนัย เอี่ยมสุขศรี
ชื่อเล่น : 
นัด
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
7/6/2504
อายุ : 
25
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
java.vivi2557@gmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
------------